Inspecties en keuringen

Aan elektrische installaties worden veiligheidsnormen gesteld door de overheid en door verzekeraars. Deze normen zorgen ervoor dat elektrische installaties en apparaten veilig zijn en veilig gebruikt kunnen worden.

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is een periodieke keuring aan bestaande elektrische laagspanningsinstallaties. De inspectie is gericht op het veilig gebruiken van de elektrische installaties. Door deze periodieke keuring uit te laten voeren:

 • Voldoe je aan de Arbowetgeving
 • Laat je zien dat een veilige werkomgeving prioriteit heeft
 • Minimaliseer je het risico op incidenten

Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar het veilig gebruiken van de vaste elektrische installatie. De aandachtspunten zijn daarbij: brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. Veelvoorkomende risico’s zijn vonkvorming, oververhitting, kortsluiting en zelfs explosiegevaar. De oorzaken zijn vaak maar klein:

 • Overbelasting van de installatie
 • Vuil en vocht
 • Defecte aardlekschakelaars
 • Defecte contactstoppen en wandcontactdozen
 • Losse contacten of kabels

Tijdens de NEN 3140 keuring beoordeelt de inspecteur de installatie van de verdelers tot de wandcontactdozen. Een inspectie bestaat uit:

 • Controle van de installatietekeningen, indien aanwezig
 • Visuele inspectie van de groepenkast(en) en vaste installaties
 • Diverse metingen in de groepenkast(en) en wandcontactdozen
 • Rapportage

 

In een NEN 3140 rapportage staat een goed onderbouwd oordeel over de installatie. Het eventuele reparatieadvies wordt in de rapportage opgenomen evenals de geadviseerde inspectiefrequentie en een oordeel over de toe- of afname van de veiligheid.
Als er reparaties uitgevoerd moeten worden, kunnen we de installatie na de reparaties opnieuw keuren. Je ontvangt dan een goedkeuringsrapport. Als wij de reparaties zelf uitvoeren, is een herinspectie op locatie niet nodig.

 

In een NEN 3140 rapportage staat een goed onderbouwd oordeel over de installatie. Het eventuele reparatieadvies wordt in de rapportage opgenomen evenals de geadviseerde inspectiefrequentie en een oordeel over de toe- of afname van de veiligheid.
Als er reparaties uitgevoerd moeten worden, kunnen we de installatie na de reparaties opnieuw keuren. Je ontvangt dan een goedkeuringsrapport. Als wij de reparaties zelf uitvoeren, is een herinspectie op locatie niet nodig.

 

Is NEN 3140 verplicht?

In tegenstelling tot sommige andere keuringen, is de NEN 3140 keuring niet wettelijk verplicht om de veiligheid van elektrische installaties te waarborgen. Wel moeten werkgevers vanuit de Arbowet zorgen voor een veilige werkomgeving. Een periodieke NEN 3140 keuring is een goed middel om de veiligheid te garanderen. In sommige gevallen nemen verzekeraars in de clausule op dat de verzekerde de elektrische installaties conform NEN 3140 moet laten inspecteren.

Laat je elektrische installaties NEN 3140 keuren! Minimaliseer risico’s en maximaliseer veiligheid.

Wat is Scope 10?

Scope 10 is een periodieke keuring aan bestaande elektrische installaties en daarop aangesloten apparatuur. Het is een inspectie die de brandveiligheid van de elektrische installaties in kaart brengt. Dit is waar de Scope 10 keuring zich onderscheidt van de NEN 3140. Door deze periodieke keuring uit te laten voeren:

 • Voldoe je aan de eisen vanuit veel verzekeraars
 • Zorg je voor een veilige werkomgeving voor medewerkers, klanten en jezelf
 • Minimaliseer je kans op brandgevaar

Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar het veilig gebruiken van de vaste elektrische installatie. De aandachtspunten zijn daarbij: brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. Veelvoorkomende risico’s zijn vonkvorming, oververhitting, kortsluiting en zelfs explosiegevaar. De oorzaken zijn vaak maar klein:

 • Overbelasting van de installatie
 • Vuil en vocht
 • Defecte aardlekschakelaars
 • Defecte contactstoppen en wandcontactdozen
 • Losse contacten of kabels

Tijdens de NEN 3140 keuring beoordeelt de inspecteur de installatie van de verdelers tot de wandcontactdozen. Een inspectie bestaat uit:

 • Controle van de installatietekeningen, indien aanwezig
 • Visuele inspectie van de groepenkast(en) en vaste installaties
 • Diverse metingen in de groepenkast(en) en wandcontactdozen
 • Rapportage

 

In een Scope 10 rapportage wordt een goed onderbouwd oordeel over de brandveiligheid van de elektrische installaties opgenomen. Ook het eventuele reparatieadvies wordt in deze rapportage opgenomen.
Na de inspectie dienen eventuele gebreken te worden hersteld. In veel gevallen kunnen de elektromonteurs van Vaatstra dit voor je uitvoeren. Als dat het geval is, hoeft er geen herinspectie plaats te vinden. Je ontvangt dan de herstelverklaring.

Er zijn twee urgentieniveaus te onderscheiden tijdens een Scope 10 inspectie:
Bij niveau 1 is het brandgevaar zodanig dat het direct moet worden opgelost.
Bij niveau 2 is het brandgevaar zodanig dat het niet direct gevaar oplevert, maar wel binnen een periode van drie maanden moet worden opgelost. Na deze drie maanden komt de inspecteur opnieuw langs om de herkeuring uit te voeren en de inspectie af te melden.

 

In een NEN 3140 rapportage staat een goed onderbouwd oordeel over de installatie. Het eventuele reparatieadvies wordt in de rapportage opgenomen evenals de geadviseerde inspectiefrequentie en een oordeel over de toe- of afname van de veiligheid.
Als er reparaties uitgevoerd moeten worden, kunnen we de installatie na de reparaties opnieuw keuren. Je ontvangt dan een goedkeuringsrapport. Als wij de reparaties zelf uitvoeren, is een herinspectie op locatie niet nodig.

 

Is Scope 10 verplicht?

Net als NEN 3140 is de Scope 10 niet wettelijk verplicht om de veiligheid van elektrische installaties te waarborgen. Maar veel verzekeraars stellen de Scope 10 keuring als verplichting om een brandverzekering af te kunnen sluiten. Als de elektrische installatie niet volgens de Scope 10 normen is gekeurd, kan de verzekering bepalen dat er niets vergoed wordt.

Laat je elektrische installatie Scope 10 keuren! Minimaliseer brandrisico’s en maximaliseer de veiligheid.